Linker


Hjem

Om oss

Maya

Donasjon

Prosjekt

Rapport

Kontakt

Hvorfor velge Mayafriends?Mayafriends benytter lokal kunnskap og internasjonal støtte for å tilføre en bærekraftig utvikling i Mayasamfunnet

Mer informasjon

Kontakt InfoTel:  +47 33 45 20 12

Mob: +47 45 20 59 97

Org.nr.: 998 762 227


Bank konto: 2500.23.03690

IBAN: NO23 2500 2303 690

SWIFT/BIC: ANBUN021

Sosiale medier

Hitcount

Webdesign - © Mayafriends 2012

Mayafriends støtter flere prosjekter i Guatemala

Støtte og oppmuntre miljøprogrammer i landet


- Arbeide sammen med landsbyens ledere og frivillige organisasjoner med
å fremme skogbeplantning i deres område i forhold til for eksempel vannressurser.
I tillegg til å regenerere opprinnelige trearter. Blant annet ønsker vi å jobbe med
barn i skolen, at hvert barn planter ett tre hver – deres eget tre. Dette vil bidra
til å gi dem den viktige forståelsen av å ta vare på deres land helt fra de er små.

- Fremme programmer for avfallshåndtering. Lære bort den åpenbare

betydningen av å redusere avfall som er spesielt viktig i et land der

gjenvinningsstasjoner er ikke-eksisterende.


- Utdanning og seminarer om naturlige metoder for vannrensing og
fordeling av økologiske vann filtre.

- Bistå lokale programmer og etablere nye programmer for å utvikle og
oppmuntre bruken av naturlige produkter, som et alternativ til bruk av kjemiske produkter av ulike slag som er årsaken til stor forurensning i deres miljø og natur.

- Oppmuntre og fremme håndlagede produkter i lokal handel, samt hjelpe urfolkssamfunn til å få sine produkter inn på det internasjonale markedet gjennom bruk av fair trade politikk. De fleste av deres produkter er laget og utviklet ved hjelp av kun naturlige ressurser.

Støtte det fattige eller nesten ikke-eksisterende helsevesen

i Guatemalas høyland og jungler hvor Mayaene bor.


- Markkur behandling til underprivilegerte barn i landsbyer og på skoler.


- Provisoriske helseklinikker hvor medisinsk behandling og
forebyggende tiltak tilbys.


- Fordeling av vitaminer, med fokus på eldre og gravide kvinner.


- Legge til rette for transport til nærmeste helsestasjon i tilfelle kriser.

- Arbeide sammen med de allerede eksisterende, men meget primitive
helsestasjoner og hjelpe til med videre bygging og utvikling der det er nødvendig,
i tillegg til utvikling av infrastrukturen.

 


Støtte utdanningssystemet I Guatemala


- Støtte de allerede etablerte skoler ved å gi dem utdanningsmateriale,
for eksempel skrivepulter, skrivesaker, bøker, papir, notatbøker osv.


- Sponsorer på årlig basis til studenter som ikke er i stand til å betale for

sin egen utdanning.

- Legge til rette for workshops og transport for lærere og psykoterapeuter som
er profesjonelle innen spesialisert utdanning for barn med lærevansker og andre
forhold som for eksempel: Down syndrom,
Aspergers Syndrom ( en form for autisme ) ,
ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder ) etc.


- Arrangere workshops og seminarer for foreldre og lærere hvor kunnskap og
vellykkede kommunikasjons metoder vil bli videreformidlet når det gjelder
forebyggende tiltak for å skape nulltoleranse for barnemishandling – alle typer barnemishandling.


-Bygge og implementere lekeplasser i skoler og på offentlige områder, med hjelp av det lokale arbeidsmarked og menneskene der.

 

- Hjelp med vedlikehold av skolebygg, og når det trengs, med bygging av nye skoler.


Import, transport og distribusjon av donasjoner.


- Vi har venner i flere land som gir og samler ting som
klær, tepper, støvler og sko, leker, bøker og mange andre produkter
knyttet til vårt arbeid i Guatemala og vi trenger hele tiden flere ting i god stand.


- Vi søker etter frakt- og shipping tjenester som kan bistå oss med å

Transportere alle donasjoner. Formålet er naturligvis å bruke minst mulig

Penger på administrative gebyrer og andre kostnader for å gjøre det mulig å

tilføre mest mulig av pengene vi samler inn til menneskene som er i

stor nød i Guatemala.